Часопис ТРАГ

ЧАСОПИС ТРАГ

Идеја о оснивању књижевног часописа у Врбасу је стара четрдесетак година, такорећи настала је у време покретања тадашњег Југословенског фестивала поезије младих. И „Траг" није био први покушај те врсте, али је био успешан. Група врбаских књижевника окупљена око библиотеке у марту 2005. године покренула је часопис за књижевност, уметност и културу „Траг".

За првог главног и одговорног уредника је изабран Ђорђо Сладоје, а уредништво су сачињавали истакнути књижевници. Девет година после „Траг" је један од најистакнутијих часописа када је у питању српска књижевна периодика. А носи и епитет „Летопис Матице српске у малом" који му је дао директор Градске библиотеке у Новом Саду. Од 2010. године нови главни уредник је Небојша Деветак, а за оперативног уредника је изабран Бранислав Зубовић, а часопис добија нови изглед.

Часопис излази четири пута годишње у обиму од 10 штампарски табака. Заступљена је: поезија, проза, есејистика, преводилаштво, књижевна, ликовна и филмска критика, етнологија, наслеђе... У једном броју се објаве прилози од око тридесетак аутора, а готово да нема значајнијег нашег писца који своје радове није објавио у „Трагу".

        trag-36
trag-35 trag-34 trag-33 trag-32 trag-31
 trag-30  trag-29  trag-28  trag-27  trag-26
 trag 25 24 23 22 21
20 19 18 17 16
 16  15  13 12 11
 10  9 8 7 6 
 5  4  3  2  1

Share

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review